Argazki ugari, konpromisoak falta.

….eta gaur arratsaldin Eusko Jaurlaritzik esan dau obrak eztabela diruz lagunduko eztalako beran eskumena. Hamen notizixa osu Hitzan:

Jaurlaritzak dio ez dituela Kamiñaldeko lanak diruz lagunduko, ez delako bere eskumena

…hamen Naizen:

http://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20160609/lakua-se-desentiende-de-las-obras-de-la-ladera-de-kaminalde-en-ondarroa

 

 

urkullu_16356_11.jpg

Era guztietako agintariak ikusi genituen herrian Kamiñaldeko mendia erori eta San Inazioko etxeetatik bizilagunak kaleratu osteko egunetan.

Lehendakaria bera, Bizkaiko Ahaldun Nagusia, Jaurlaritzako Sailburuak, sailetako zuzendariak…

Eskertzeko herriratzea. Elkartasuna adierazteaz gain gerora hain beharrezkoa izango zen babes eta elkarlan instituzionalaren erakusle. Izan ere, tamainako obrak izango duen kostua ezinezkoa zaio bere gain hartzea Ondarroakoa bezalako udal bati.

«El Gobierno Vasco esta dispuesto a ofrecerse al Ayto. de Ondarroa» izan ziren Lehendakariaren hitzak.

Ordutik 3 hilabetera, Udalera milioitako fakturak heltzen hasi direnean, jakin dugu ez Bizkaiko Aldundiak ez Jaurlaritzak ez dutela mendiko obraren kostuaz inolako konpromisorik hartu. 17 milioi € ingurukoa izan daitekeena. Jakin izan dugu Jaurlaritza ez dela agertu ere egiten konpromiso ekonomikoak hartu behar diren bileretara eta Aldundiak ez dituela bereak zehaztu nahi.

Ba hori: Argazkiak bai baina konpromisoak falta.

1457940379_276617_1457940744_album_normal.jpg

 

 

 

Nahixa ez urreatzi…

Turrune Editoriala

Atzo jakin gendun Ondarruko basin kanpoko paeta bota nahi dabela, herritxarroi zerbitzu urreatu eta arreti hobetzin helburuaz. Hori diñue!

DSC07261

Makina bat gau pasa douz paet horren aurrin  herritxarren bat atxilotute erun eta zeozer jakin nahixan, babesa emoten; lagunan askatasune eskatzen.

Makina bat bidar urreatu gaskuz be bai euran zerbitzu eskaintzen, plaiko zubixan argi ikusi gendun zelako zerbitzu eskaintzen doskun herritxarroi. Urreatu bakoitxin baltzitxunaz jositxe!

zubi erdixe.JPG

Guana urreatu? Ez, eskerrik asko!

Estefania Beltran de Herediak ein eixeban obrin aurkezpena atzo. Turrunetik proposamentxu bat. Obra horretan gastateko asmu dakazuen diru zeatxik ez dozue inbertiuten tortura salaketak ikertzen? Edo tratu txarrak jasoten daben emakumik babesteko protokolun? o… beste edozetan. Muro fisiko hori kentzik ez dabelako esan nahi guana urreatuko zarienik. Etxeko lan ugari dakazuez eitteko ondio pauso hori emoteko.

Euskal Herri independientin polezixaik bihir dan o ez pentsa bikou, eta bihir bada ze polezixa eredu ixan bihir dan. Gehixei pentsa baik, Turrunin argi dakauena da zuena ez dala iñundik iñoa guk nahi douen eredu!

Beraz, lasai guatxik, paetik ez bazue botaten, ez bazaze urreatzen… trankila bixiko gaz!

 

HITZAn barrixe irakurteko:

Ondarroako ertzain etxearen birmoldatze proiektua aurkeztu du Beltran de Heredia sailburuak

Medixo batzuk sekule ez dabe nahi egirik esan

Informaziñoi edo desinformaziñoi ez dakiau zer dan Diario Vascok etxen dabena. Hamen dakazue gaur jolas espazixo barrixan ingurun ata daben albisti.

Arta-Biden ei da ludoteka deitxutzen jolas guni, adinen araberako ordutegixak egongo dizela, ekintzak gidatzeko profesional bat ei dakau ta zertzuk gauza gehixa…

hgj.jpg

Eskerrak ondarrutarrok badakiauen herriko hainbat gurasok eta Txirrimorraskiko kidik eindako eskarixai erantzuteko asmuaz Udalak martxan ipinitxako proiektu dala eta beste hainbat gauza be bai baina antza danez Diario Vascoko kazetari honek hori dana ez daki edo ahaztu eingako kontati!

Ondarrutar idaztiai buruz…

Beste herritxar batek bixaldutako iritzixe, ondarrutar idaztiai buruz. Bixaldu zeuen proposamenak otzara@hotmail.com helbidea.

1

Astelehenin Turrunin argitaratutako karti irakurri eta gero, ondarrutar idaztiai buruz hiru lau gauza nahiko neukez komenta.

Hasteko, ez neuke esango ondarrutar berba etxeko era bakarra danik. Ezta bardin berba etxen Gozikan eta Artabiden. Eztabe bardin berba etxen 15 urteko neska gazte batek eta 80 urteko arrantzale zahar batek. Eta geuk be eztou bardin berba etxen auman etxin bagaz, ero lagunakin tabernan.

Batzutan ahoskerak aldatzen diz: zahar askorek amaittu esaten dabe, eta gaztik amatxu. Beste batzutan rejistruk aldatzen diz: nik aumai ez netzake esango «zelan zabiz fly!», baine lagunai bai. Euskera batuk be beran eragine euki dau: gazte askok «lurrin» esaten dabe, «behangañin» esan baik. Eta zer da hobeto esanda, «eskribiu» (zahar askok esaten daben modun) ala «idatzi» (neologismo bat)? Danak diz eredu zuzenak, ondo erabiltxen badiz.

Ondarrutar berba etxeko era asko badaz, ondarrutar idazteko era asko be egon biko litxakez. Ondo idatzitxako ondarrutarra eta txarto idatzitxako ondarrutarra banatzen ez nitxake hasiko, euskeraz alfabetatu ez dizen askoi euskeraz idazteko bilurre sartu ahal gakoelako. Eta inportantiena jentik euskeraz idazti de.

Ni neu ahalegintzen naz ondarrutar idazten dotenin batuerako ortografixa arauk errespetaten: h, z, s… bakotxe beran lekun ipintxen. Baine asko estresa baik. Eta lagun batek whatsapin h baik eta dana z-taz idazten basta, ba eztotzat horreatxik bronkaik botako.

Ondarrutarra batuerako arauk errespetata idazten ahaleginddu biko ginake, baine geure buruai arau zorrotzak ipini baik. Eta berba bat idazteko era bat baino gexa dazela ikusten douenin, ba geutzako egokixena dana aukeratu: «Amattu», «amaittu», «amatxu»… Inportantiena euskeraz eta ondarrutar berba ein eta idazti de!

«Iperkaleku»

2

Ahuakemonala eta Ondarruko euskeri

Herritxar batek hauxe iritzi artikulu bixaldusku. Bertan, hausnarketa bat etxen dau ondarrutar idazteko eran ingurun. Honen gaxan ingurun zeuk be zeure iritzixe emon nahi bazu, idatzi otzara@hotmail.com helbidea.

2

Pozik hartu neban Ondarruko Udaletxik atatako Ahuakemonala ekimenan barri, batxe be sare sozialetan ondarrutar idazten daben orrialdik herritxar askorek segi etxik (Turrune adibidez). Bañe beste aldetik, nahidanbeste duda etorten gazta idazten daben “perlak” irakurtetxuazenin. Argi ra iñor eztala perfektu, danok etxen douz falluk idatzieran (eta zelan ez, berba eñeran) eta ondarrutar “batu” bat ez eotik be arazuk ekartetxuz, bakotxak nahi ero pentsaten daben latxeik idazten dabelako: eindde, enye… Hori normal normala betxantzengazta bañe hortik eta ondarrutar batu artifiziala sortzea… Eztakixule zerreatxik nabillen? Ba on jenti “tt” bustiduri ibiltxen (segun eurak ibilTTen) hasi re, noxtik ibiltxenda “tt” ondarrun ba? Barrixe ra hori. Eta holan beste mille adibide, Ahuakemonalan web-orrixan bertan: lagunduko dotsuau (eztou esaten lagundukotsuau ala? Sakadi ala sakari? (sakakadi Berritxun), aittai ala atxai? Bada ala bara? eta holan beste nahidanbeste berba (andramaixak, jaixak, iheslaixak… Andramaxak, jaxak eta iheslaxak esaten dizenin). Enabil iñoi bronkaik botaten eta etxen daben biharrai (euskerin ero herri mugimendun zabalkundin) inportantzixaik kentzen, bakarrik nahirot esan mesedez ondarrutar idaztezuenin berba etxezuen morun idazteko, ez asmateko ondarrutar “batu” artifizialik, natxe politxaua etxea jutezazen azkanin beiko miñe emotezuelako eta ondiokan be gexaua Ahuakemonala moruko ekimen batek, beran oñarrixe Ondarruko euskeri ranin… Dana dala, segi ondarrutar berbetan, idazten eta bixitxen gure herrixe moruko herri euskaldun gitxi raz eta, ta hori harro eoteku re!

Alexander Idoeta. Ondarrutarra eta ikasli.

1

Al Sr. Juez de la Audiencia Nacional

El que suscribe, Peio Mirena Aramaio Etxaburu, de 75 años de edad, casado, con domicilio en Ondárroa (Bizkaia), y haciendo uso del derecho que le confiere, se dirige a usted con el debido respeto y promete decir la verdad y nada mas que la verdad, y por medio del presente escrito,

DECLARA:

1.Que durante el franquismo, fue detenido y encarcelado en los años 1964, 1967, 1969, 1970 y 1973.

2.Que tras las detenciones, fue interrogado y torturado en las dependencias policiales de Bilbao. En tres ocasiones en el Cuartel de la Guardia Civil de La Salve, y en las otras dos en la Jefatura Superior de Policía de Indautxu.

3. Que en el año 1970, los días 3, 4 y 5 de Mayo, se le hacen inolvidables y recuerda la angustia vivida en la comisaría de Indautxu. Tres días de martirio, con el resultado de: contusiones importantes y abiertas en la frente y en la nariz y con serias lesiones en el tabique nasal y hemorragias que no cesaban, el pómulo derecho reventado con pérdida de visión temporal, hematomas en todo el cuerpo por golpes de estaca en la zona lumbar, abdominal, renal y piernas, llegando a orinar sangre durante varios días y sin haberle prestado ninguna atención médica.

4.Que aquellas consecuencias de tortura con ensañamiento, las sigue sufriendo al día de hoy, donde sigue padeciendo una insuficiencia renal aguda, ya a punto de diálisis.

5.Que la ficha de ingreso en prisión con fotografías de frente y perfil sería la prueba inequívoca y elocuente de ello.

6.Que después de varias indagaciones, parece ser, que el resultado de búsqueda ha hecho que aquel policía torturador haya sido localizado. Reside en un municipio de la provincia de Valladolid, tiene 78 años de edad, y que por razones obvias no desea citar su domicilio ni las fuentes de investigación.

7.Que desea personarse en la localidad donde reside, acompañado por dos personas de su confianza, para que sean testigos de lo que allí pudiera suceder.

Seguir leyendo

Inoiz ahaztuko ez dudana

image

Urte asko pasa diren arren (1969tik hona…), inoiz ezin izango dut ahaztu bizi izan nuen egoera latz hura. Frankismo garaian, zazpi aldiz atxilotu ninduten eta nire egoera hartan, lau kartzela ezagutu nituen. Kartzelako egonaldiak, ordea, hauek izan ziren: bost aldiz egon nintzen Basaurin, hiru Burgosko penalean, bi Carabanchelen (Madrid) eta bat Jaenen.

Atxilotu ondoren, askotan izan nintzen torturatua. Baten, hamabi egunez egon nitzen inkomunitatuta.

Torturatu eta gero, epaile militar instruktore baten aurrera eraman ninduten deklaratzera. Bera komndantea zen. Argi esan nion torturatu egin nindutela, nire itxurak behintzat hala erakusten baitzuen. Hori horrela, epaile harek nire deklarazioan ez zuela ipiniko ni torturatua izan nintzenik, eta eztabaida batzuk izan ondoren, “bajo coacción” jarriko zuela komisaldegian egin nuen aitorpena, eta legearen aurrean horrek ez zuela baliorik. “La declaración tienen que ser voluntaria” esan zidan. Ba, zenbat eta zenbat ote daude kartzeletan ilegal? Lehen eta gaur egun ere, denak.

image

(Jesus Mari Aramaio Jaeneko kartzelan, 1971an)

Kartzelan nengoela, momentu oso latzak bizi izan nituen. Andoni Arrizabalagari ezarri zioten heriotz zigorraren berri Carabancheleko kartzelan zegoela eman zioten. Elkarrekin ginen. Biok gero, Burgosko penalera eraman gintuzten. Epaiketa militarra izan genuen bost ondarrutar hauek: Iñaki Gartzia, Andoni Bedialauneta, Iñaki Uribe, Andoni Arrizabala eta neuk.

Akusatuen aulkian ginelarik, epaile militarrak, Andoni Arrizabalagari deitu zion, eta honek, entzungor egin eta eserita jarraitzen zuen. Epaile berak, bigarren aldiz luzatu zion deia. Tentsioa nabarmena zen gela hartan, arnasarik ere ez baitzen entzuten. Ahopean, zerbait aldatu egin behar zela esan nion nik Andoniri, eta berak honela erantzun zidan: “Neure buru matxerot, baine Euskal Herrixe matxia!”. Andonik, epaileari hau esan zion: “Ni, Andoni Arrizabalaga naiz, eta tribunal hau ez dut onartzen, eta ni bakarrik herriak epaituko nau”. Adierazpen hauek egin ondoren epaile militarren aurrean, kristona montatu zen gela hartan, aldean zeramatzaten sableak ere ateratzera zihoazela ematen zuen. Ondoren, fiskalaren hitzak: “si quieren la independencia que les lleven a una isla volcánica para que se mueran como perros hambrientos”.

Europan, eta gehien bat Euskal Herrian eman ziren mobilizazioei esker, Andoni Arrizabalagari heriotz zigorra kendu eta bizi osorako kartzela ezarri zioten. Handik urteetara, Franco hil ostean izandako amnistiak kaleratu zuen.

El Franquismo-2 y la madre…

OHARRA: Artikulu hau erdaraz idatzi dut fatxak ere irakur dezaten…

En el franquismo, conocimos el Tribunal de Orden Público (TOP), un tribunal fascista en estado puro y duro. En esta otra etapa, se dice que con la constitución llegó la “democracia”. Aunque es triste decirlo, ahora estamos ante un tribunal especial, que le llaman Audiencia Nacional (AN) y que le supera con creces al TOP franquista. Este tribunal político (AN), al servicio del poder, sigue penalizando a nuestros jóvenes, con más crudeza si cabe, por el simple hecho de ser vascos y abertzales, con la tesis aún, de “todo es ETA” o de colaboración. Aunque estemos ante un nuevo escenario político para la resolución del conflicto por vías democráticas y pacíficas, se siguen conculcando los derechos humanos básicos, y lo que es peor, dando validez jurídica a lo declarado bajo tortura.

Antes de nada, desde estas líneas, quisiera aprovechar para saludar a todos los jóvenes abertzales comprometidos con la causa vasca, para que sigan luchando por nuestros derechos históricos, por aquello que nos arrebataron por las armas, por aquello que lucharon nuestros antepasados, porque de verdad merece la pena, y liberarnos de esta dependencia que nos impone esa gentuza de sinvergüenzas, corruptos, mafiosos, chorizos, degenerados, bancos, banqueros y bandidos, tanto en el orden judicial, político, social, como en lo económico.

Seguir leyendo

Bizi ahal izateko hil beharra

Duela hogeita hamar urte (1984), iritzi artikulu bat idatzi nuen “EGIN” egunkarian, hemen jartzen den izenburu berarekin. (Gaurko honek ez du zer ikusirik harekin) Artikulu haren zergatia, Baionako katedralean, 43 euskal errefuxiatu gose greban ari zenekoa da. Donostiako belodromoan, mitin batean, bozgoragailuen bidez entzun genituen zintan grabatutako beraien ahots aulak, hilzorian zeudela zirudien eta azkeneraino dena emateko prest zeuden, beraien eskubideak lortu arte. Hemezortzi egunez ekin zioten grebari, polizia fratsesak indarrez kalera atera zituenera arte.

Euskal Herriko historian zehar milaka eta milaka herritar hil izan dira borrokan, Espainia eta Frantziako indar okupatzaileen aurka, gure eskubide historikoen defentsan herri bezala bizirik irauteko. Zer esan nahi du eskubide historikoak? Independentzia eskubidea. Besterik ez.

Seguir leyendo

¿Se debe pedir perdón?

(Artikulu hau erderaz idatzi dut fatxek ulertzeko)

El encabezamiento desde luego llama la atención. ¿Se debe de pedir perdón? Seguro que habría discrepancias. Nadie estaría en contra, pero el sí, tal y como piensa este servidor, requeriría algunas matizaciones y su debida explicación. Algunos se olvidaron de nuestra historia no muy lejana, donde tras la muerte del genocida Franco, el borrón y cuenta nueva y aquí no ha pasado nada (Constitución) no nos ha deparado ninguna alegría. Todo ha sido una suma y sigue constantes. Miles de detenidos, torturados, cárceles, dispersión y muertes.

Sigo, y aquí está la cuestión. ¿Quiénes deben pedir perdón? Mientras que todas las miradas y el dedo acusador señalen siempre en una sola dirección supondrá una hipocresía y una quiebra de la democracia, que dicho de otro modo, una corrupción jurídica y política.

¿Pero a quién se le debe pedir perdón? Sin ningún género dudas a las víctimas. Antes de nada, mi respeto y solidaridad con todas ellas. ¿Pero qué víctimas, las que clasifica el PP y el PSOE? Es decir, ¿estas víctimas sí y estas otras no? Si nos quieren imponer la “paz” de esa manera, hay que entender que la imposición es una forma también de violencia.

Seguir leyendo