PRESO POLITIKUAI ELKARTASUNE!. Gaur illuntzin Itsaaurrin konzentri!

Errez esaten da, 75 egun darue EUSKAL PRESO POLITIKUK etxekukin egon baik. Gu hillebetin gitxi gorabehera konfinata egon gaz eta paretin gorutz altzateko klasin amatxurou. On jarri euran tokixan.

Hori salatzeko eta eurai elkartasune emoteko gaur illuntzin batuko gaz Itsasaurrin arratsaldeko 7:30 tan. Maskarilli arpexin eta banderoli eskutan bi metroko tartiaz batuko gaz. Etorri zeube.

Denpori aurrea… gero eta gogorraua!

Covid19xan harire, bixitxako hainbat esparrutan, hausnarketako tarti zabaldu gasku. Gaur baixaku ixanda, euskal preso politikuk, bixi daben egoerin ingurun hausnartzeko nahi dou tarti hartu.

Guk, konfinamendu, bakotxak desbardin bixi dou; batzuk tenpleu, beste batzuk ansiedadiaz, billurrez… Geure “biximodu” golpin moztu doskule sentiu douelako, ez dakaiuelako zer ixango dan etorkizunin, ezin douelako lagunak ikutu… EZIÑE sentiu dou! Eta hau danau, geure etxin geatu bir ixan gazelako; familixan edo bakarrik, baine geure etxin. Telefonu, ordenadora… 24 ordun martxan, bataz zein bestiaz egoteko aukeriaz, fisikoki ez ixan arren. Edozer gerta ezkio albukun ati zabalik dakauela jakindde laguntasuneako…

On imajina, hoixe be, egun batetik bestea kendu eitten dotsuela, dana. Hartu eta txabolo baten sartu, astin behin 40 minutuko bixitxa bat kristala tartin eta grabata, ixelako pribazidade baik. 8 dei, 8 minutukuk, grabata be bai. Eta hilin behin etxekuk ikutzeko, besarkatzeko, usaintzeko, musukatzeko aukeri…ordu eta erdi – 2 orduz gehixenez. Gogorra ezta?

On kendu bixitxak be. Aurrez-aurrekuk eta kristala tartin, kendu danak. 8 telefono deiaz eutsi aste guzti zeurikin bestelako konexiñoirik baik…Hilik holantxen (ez dakiau zenbat luzatuko dan). Asko isolamendu modulutan… urte luzez… Patxin egoeri adierazle (besarkada bat Patxi eta etxekuntzat Ondarrutik!).

Kartzeli, pertsoni apurtzeko diseinata da, eta pandemixa bat tarteko areagotu eitten da beran gogortasune kanpoko munduaz dazen harreman zuzenak apurtzerakun. Osasun neurrixak kartzelak berez zeozelakuk badiz, imajina holako egoera baten aurrin.

EPPKn lelengoko aldixe da holako egoera bat bixi dana. Bata besti lagunduaz, alkarreaz, eingo bane aurrea. Eta guk zer ein geinke? Hasteko idatzi, mantendu presukin ahalik komunikaziñoi estuena, iraunkorrena. Senidikin eon, geure alkartasune eta maittasune adierazi. Eta zelan ez, betiko modun; segi borrokan! Kartzela erun zitzuezen proiektu politiko hori indartzen eta zabaltzen jarraitzin eskutik etorriko da eta preso eta iheslaxan etxeratzi be. Iñoix baino gehixa etxin bir douz, geuaz. Adi beraz, ETXERAT eta SAREn mobilizaziñoi deixai.

Preso eta iheslari politikuk etxeratzeko, IXAN BIDE!!!

Aitzol, Asier, Ibon eta Anartz etxea! Matxe zaittuau. Besarkada estu bat zeunetzat eta etxekuntzat!

AITZOL ETXABURU ARTETXEn egune da gaur, ZOIXONAK!

Gaur Aitzolek 41 urte beteten dotxu eta TURRUNE etxen douenok Zoixonak emon eta belarritxik ten nahitzau ein, bañe… birus kristu dala ta hurrengoako lagakou.

Argazkixan ikusten dan latxeik itxura txarrik ez dauke (nahiz eta zentimetro bat bera be ez dan hazi). Baten batek oparirik nahi batza ein geuk aholkatuko dou, babero eder baten faltan eida ta. Adur daxola jarten eide diñozku beran zaintzallik, AIURI ikusten daben bakotxin. Ta serixo jarritxe, etxin gazen egun honek aprobetxauaz eskutitzak idazti berai ixango litxake okurriuten gaskun gauzaik politxena.

Ondarruko Ernaiko kidik bideo berezi hau ein dotse zoixonak emoteko eta maitxasune Ondarrutik Mont-de-Marsanea bixaltzeko!

Hamen beran residentzixin helbidi:

AITZOL ETXABURU ARTETXE 8959 Centre Penitentiaire Mont de Marsan Chemin de Pemegnan BP 90629 40006 Mont de Marsan Cedex

Baixaku barriro! Preso politikun nazioarteko egune!

Apirilak 17 de gaur, Preso Politikun Nazioarteko egune. “Geurik” gogorarazten badouz be, gaurkun, ez douz nahi ahaztu, munduko herrialde desbardinetan, idea politiko askatzailikatxik borrokatzeatxik preso dazen laun guztik.

Larrialdi egoeri dala eta, ezingo dou gaur be enkarteladaik ein preso eta iheslaxan egoeri salatu eta etxin nahi douzela esateko, baine gaur, ordu bardiñin, 19:30etan, Turrunin batuko gaz.

Turrunin batuko gaz, etxin nahi douzelako, eta zuzenin ezin badotsau esan be, badakauelako zelan adierazi.

Anartz, Aitzol, Asier eta Ibon, etxin nahi eta bir zaittuau!
Euskal Preso eta iheslari politikuk etxea!