17. egune Turrunin! Zaldibar argitxu!

Hilabete 2, Zaldibarko zabortegixak Alberto eta Joaquin erun zittunetik.

Kalin ezin badou eon be, Zaldibar Argitu plataformatik gaurko eitten daben deialdixaz bat nahi dou eiñ Turrunetik.

Horretxeatxik, gaurko erronki, eskulanak, marrazkixak… eitteku de. Zaldibarreko egoeri salatuz, eta Alberto eta Joaquinen etxekukin bat eiñ asmoz.

OSASUNA * LANGILEAK * ERANTZUNKIZUNAK

Betiko modun Turrunea bixaldu, baine ez ahaztu #zaldibarargitu eta #joaquinetaalbertogogoan ipintxi, sare sozialetan gure aldarrixak oihartzune euki datxin.

17. egune Turrunin. Ezautzezue nun dazen honek tokixok?

Gaurko erronkan ez da iñor agertuko, bañe Ondarru dala ziurtaten dotzuau. Ez diz gaur eguneko argazkixak, herrixe aldatzen jun de itxuraz bañe…..ONDARRU de!

  1. Aupa A…… abesten gendun gaztetaz, ze toki de?

Erantzune: ASTILLERU

2. Apartea jun baik beste irudi hau nun da atata?

Erantzune: ASTILLERUko bidi jarraitxute (Kantxopin erreka beste aldin)

3. Hau argazkixau goiko aldetik atata da (ordun ez euan dronik) Ze toki de hori?

Erantzune: Zubi barrixan beste aldi, eraikin horretan egon zan lelengo herriko telefono zentraliti

4. Nungo paetin euan pintada hori?

Erantzune : Zaldubideko paretin

5. Zer zan erreka ondun agertzen dan etxetxo hori?

Erantzune: Lelengo Fabriki zan, gero herriko lelengoko Gaztetxi

6. Nun euan aldatz hau?

Erantzune: Kamiñaldea juteko aldatza

7. Nungo lurrak da mobiuten eskabadora hori?

Erantzune: Astilleruko lurrak

8. Ze bide da hori?

Erantzune: Astillerure juteko eiben bidi

9. Hau be Ondarrure de? Nun da ba.

Erantzune: Kanposanto barrixe

10. Dronaz (je, je) jarraitzen dou. Hori gitxiengo eskoriala da, zer dala ta zer dala eraikin hori?

Erantzune: Kanpotik herrire etorritxakun etxi edo Danak ofizinetan biharra etxen daben tokixe

11. Ta lur guzti hori nun euan ba?

Erantzune: Txori erreka azpiko lurrak

12. ta atzana. Hau ezaunaua da.

Erantzune: Kalatraban zubixe altzaten

Amaitzeko esan TURRUNE etxen douenok pentsaten douela gure arbasuk bueltan etorriko balitxake dazen tokitxik … ez leukiela ONDARRU ezautuko!

16.egune Turrunin! Ondarruko berba edo esaeraik badakixu?

Ailla gaz 16. egunea lagunok. Animo gero!

Turruneruk, geure eguneroko erronkakin segi eingo dou, eta gaurkun… Ondarruko berba edo esaera bat altzatea nahi zaittuau anima. Berba/esaera hori… zutzat berezixe dalako, dauken soinu gustaten gatsulaku, esaten dozunin giputxak arpei raruk ipintxen dabelako, edo Lekatxon beste zeoze esan nahi dabelako…

Aukeratu bat eta altza!

Guk aukeratu dou bat: TURRUNE!
Herritxik kanpo sarri asko esplika ein bir ixaten douelako zer dan. Batzuk interneteko orri baten ixena dala bakarrik pentsaten dabe!😅

Zeuenan zain gaz. 😜

Altza Turruneko sare sozialeta edo bixaldu otzara@hotmail.com helbidea.

Honetxek ixan diz egunintzir jasoten jun gazen berba eta esaera batzuk:

Beste honek Jose Marik bixaldu dosku korreoz:


Gotzonek beste honek…

DIAMUTXUOI, ZARRAPASTARI, ZARRAPASTARAN, KORREN KORRENKA, SOINEKU, KOLINETI, MAMU, MOZOLI, KOIPETZUOI, MATALAZURREKU

TURRUNEKO HELBIDIK: