Maiatzak 13 (zapatu) XXII. ANTXOA egune!

Entzun TURRUNE! badator ANTXOA egune, lelu ipinitze aurtengo jaxai. Egitarau zabala prestatu dabe egun horretako (azpixan irakurriko dozuen latxeik). Antxoi herriko aberastasunaz lotzen dou herrixan, hiru bat urtin gure kostaldetik ihes eginda euana aurten iñoizko kopuru guztik gainditzen dabil gure portun (adibidez, Maiatzeko lelengoko astin 150.000 antxoa kaja sartu dizela baieztatu dosku Kofraxatik).

Hamen da urteko lelengoko ANTXOI!

Martxoa hasiaz batea sartu de herrixan lelengoko antxoi. Arrañe Kantabriako uretan (Santoña aldin) atrapa dabe eta San Antonio Berria txalopa hondarribittarra ixan da Ondarrun lehorreratu dabena, 194 kaja eta 51 granoku. Prezixo aldetik, hasierako arrañak 5,11 euro ordaindu dabe eroslik. Eztakiau señale ona dan arrañe handik agertu ixana, ia hamendik hasten dan azaltzen. Kostera ona opa dotzau Euskal arrantzaliai, aberastasune dalako gure herrirako.

Hamen da uzta barrixe, HEGALUZI alla da herrire!

Antxoa kanpañi amatxu baik da (ofizialki), ta agertu de hain gustoku douen Atune. Nahiz eta baixakun ale batzuk saldu zin kofraxan (TOTAIO txalopik ekarritxakuk), gaur ixan da HEGALUZIn lelengoko salmenta ofiziala. KALAMUA ontzixak (Lekatxarra) 5.000 kilo atatxuz saltzea eta bataz besteko prezixu 6,50 euro/kilu balixo ixan dau. Ia kostera ona dauken gure arrantzalik, dana biko dabe ta.

Alla da uzta barrixe herrire, ANTXOI

Martxoak 1 kosteri zabalduaz batea alla da herrire itxosuk emoten daben altxorrik handixenetako bat, ANTXOI. Gaur Ondarruko portun itxuri aldatute ikusirou goxin goxatik, Getaxako txalopak, hondarrabikuk, orixotarrak, galleguk, danak urten dabe antxoa nahire. Kosta guztin zabaldute ibili diz txalopak arrañe topa nahixan ta halako baten arrañe Santoña aldin agertu de (handik etorri diz txalopak hamentzirke arrañe saltzea), tamaño aldetik 50/60 ale inguruku (gozu jateko), Antxoi ez da ixan porturatu dan arrain bakarra, bertan ikusirouz sardiñak, bogak, txitxarrilluk… Daneta 20 txalupak ata dabe arrañe herrixan eta 12.000 kaxa deskargatxue danan artin (arrain mota guztik kontutan hartute).

Lan istripu salatu dou gaur Alamedan!

Jatorri desbardiñetako Ondarrutarrak batu gaz gaur eguerdixan Alamedan ABDOULAYE DIOME arrantzalin herixotzi salatzeko. Alkati eta kontzejalak eta Senegaldarran komunidadeko partaidik euki dotxuez pankartak eskutan eta atzin pillo bat herrittar euazela. Ordu erdi inguru egon ostin bertan (truxuk botaten euazela) Udalak 7 puntuko irakurketi eindau: familixiai eta komunidadiai elkartasune erakutsiz, bi eguneko dolu egune be ipini dau herrixan herriko ikurrak masta erdixan eongo diz hildakun omenez, beran eskutan dan laguntzi emoteko prest dala azaldu dau eta holako istripuk saihesteko segurtasun laborala daruen instituziñoiai zorrotzaua jokatzeko eskatu dotsa. Udalan ondoren Senegaldar komunidadeko kide batek berba einddau eta eskerrak emotza Ondarruko herrixak momento gogor honetan emondako babesaatxik, bañe hori esanaz batea istripu argitzeko eskatu dabe. XXI. mendin biharrea jun eta bixitxi galtzi ezin dalako onartu. Txalo artin amatxu de ekimena.

ATUNEta (Hegaluzi) mundiala!

Benetan be pozik egoteko Atuneti du aurtengu, arrain asko eta nahiko hurrin dazelako topaten arrañe gure arrantzalik (gaur bertan Ongi etorri txalopik 55.000 kg lehorreratutxu). Prezixo aldetik be eusten da momentuz, 3,50 euro/kg ingurun dabillelako saltzen ta inguruko fabrikak negun biharra etxeko beteten dazelako euran neberak. Dato lez, ixez KALARE DEUNA KOFRAXAK ixe 900.000 kg atun (hegaluzi) saldu zitxun eta konparaketa lez ongoxe astin bakarrik 260.000 kg saldutxu. Nahiz eta aurten atune arrantzateko kuoti ixezku baño handixaua dan, atrapaten duzen arrañan kopuru handixe ixan eran, Abuztu amaierako amatxuko ete dan susmu da arrantzalin artin. Aurten inoiz ez douen irudixak ikusi dou Ondarruko portun, sasoi baten gure arrantzalik Canarias eta Senegal aldea jun bihir ixaten zin arrañan bille hamengo kosteri amatxute gero, ba aurten Tenerife aldeko txalupak ikusi douz herrixan ((munduk zelako bueltak emotetxu ba!). Danak ez diz albiste onak bañe, arrañe ezta leku baten egoteko jaxo eta beran bidi etxen juten da, hori dala ta arrantzalik atsedena hartzeko denboraik ez dabe eukitxen ta neka neka einde amaitzen dabe kosteri eta osasunan aldetik horrek beran ondorixuk ekarri leikez.

Danak batea, TURRUNE martxan eta KOMANDANTZIXE lurrea!

Peni ixan zan domekan Turrune ez entzuti Antiguako Aman garaipenaz eta portu sarreran euan mamotretu noiz botako zain be bageuazen, ba gaur bixak martxan ipinitxue.

Turrun zarra kentzeko ta barrixe ipintxeko andamixu ipini bihir ixan dabe, kokaleko eskasa ta pixo handixe eukelako aparatuk

Zarra euan tokixan
Ta barrixai altza aurretik atatako argazkixe da beste hau
Beste aldetik gaur goxin bota dabe Komandantzixi, halako baten!

Alla da herrire kosterako lelengoko Atune (Hegaluzi)!

Atzo arratsaldin sartu zan herrire ITOITZ txalupi (Kazeru) ixe hillebete etxetik kanpun egon eta gero, 1.400 kg hegaluze ekarritxu neberan, 7 tiña handiko 4 ertañe ta txiki bat. Prezixo aldetik handixak 8,74 tik 7,99 junde, ertañe 4,93 tik 4,12 re eta txikixe 2,15 in. 6,30 eko medixi ata dau.

Beste alde batetik lonja barrixin nobedadi euki dou iñoix ez douena ezautu Ondarruko portun, Iparraldin erroldatako txalupi (BAIONAku) ikusi dou ATTALAYA BERRIA. 500 kaja antxoa (80 granoku) porturatutxu nahiz eta prezixuk eztotzan asko lagundu, 0,70 ingurun ordaindutzelako. Ia bidi ikasten daben eta hamendik gexaua ikusten douen.

GAZTETXIn 13+18. urteurrena

Aurtengo GAZTETXIn urteurreneko ospakizun egitaraun barri emoten jungo diz gitxike-gitxike. Momentuz lelengoko kontzertu GATZ+BRAULIO Maiatzak 22 xan!

Lokalan aforun kontrola erun ahal ixateko sarrerak ipiniko diz salgai. Egunak: Maiatzak 14 eta 16. Ordu 18:00-20:00. Prezixu: 3 eusko