Lan istripu salatu dou gaur Alamedan!

Jatorri desbardiñetako Ondarrutarrak batu gaz gaur eguerdixan Alamedan ABDOULAYE DIOME arrantzalin herixotzi salatzeko. Alkati eta kontzejalak eta Senegaldarran komunidadeko partaidik euki dotxuez pankartak eskutan eta atzin pillo bat herrittar euazela. Ordu erdi inguru egon ostin bertan (truxuk botaten euazela) Udalak 7 puntuko irakurketi eindau: familixiai eta komunidadiai elkartasune erakutsiz, bi eguneko dolu egune be ipini dau herrixan herriko ikurrak masta erdixan eongo diz hildakun omenez, beran eskutan dan laguntzi emoteko prest dala azaldu dau eta holako istripuk saihesteko segurtasun laborala daruen instituziñoiai zorrotzaua jokatzeko eskatu dotsa. Udalan ondoren Senegaldar komunidadeko kide batek berba einddau eta eskerrak emotza Ondarruko herrixak momento gogor honetan emondako babesaatxik, bañe hori esanaz batea istripu argitzeko eskatu dabe. XXI. mendin biharrea jun eta bixitxi galtzi ezin dalako onartu. Txalo artin amatxu de ekimena.

ATUNEta (Hegaluzi) mundiala!

Benetan be pozik egoteko Atuneti du aurtengu, arrain asko eta nahiko hurrin dazelako topaten arrañe gure arrantzalik (gaur bertan Ongi etorri txalopik 55.000 kg lehorreratutxu). Prezixo aldetik be eusten da momentuz, 3,50 euro/kg ingurun dabillelako saltzen ta inguruko fabrikak negun biharra etxeko beteten dazelako euran neberak. Dato lez, ixez KALARE DEUNA KOFRAXAK ixe 900.000 kg atun (hegaluzi) saldu zitxun eta konparaketa lez ongoxe astin bakarrik 260.000 kg saldutxu. Nahiz eta aurten atune arrantzateko kuoti ixezku baño handixaua dan, atrapaten duzen arrañan kopuru handixe ixan eran, Abuztu amaierako amatxuko ete dan susmu da arrantzalin artin. Aurten inoiz ez douen irudixak ikusi dou Ondarruko portun, sasoi baten gure arrantzalik Canarias eta Senegal aldea jun bihir ixaten zin arrañan bille hamengo kosteri amatxute gero, ba aurten Tenerife aldeko txalupak ikusi douz herrixan ((munduk zelako bueltak emotetxu ba!). Danak ez diz albiste onak bañe, arrañe ezta leku baten egoteko jaxo eta beran bidi etxen juten da, hori dala ta arrantzalik atsedena hartzeko denboraik ez dabe eukitxen ta neka neka einde amaitzen dabe kosteri eta osasunan aldetik horrek beran ondorixuk ekarri leikez.

Danak batea, TURRUNE martxan eta KOMANDANTZIXE lurrea!

Peni ixan zan domekan Turrune ez entzuti Antiguako Aman garaipenaz eta portu sarreran euan mamotretu noiz botako zain be bageuazen, ba gaur bixak martxan ipinitxue.

Turrun zarra kentzeko ta barrixe ipintxeko andamixu ipini bihir ixan dabe, kokaleko eskasa ta pixo handixe eukelako aparatuk

Zarra euan tokixan
Ta barrixai altza aurretik atatako argazkixe da beste hau
Beste aldetik gaur goxin bota dabe Komandantzixi, halako baten!

Alla da herrire kosterako lelengoko Atune (Hegaluzi)!

Atzo arratsaldin sartu zan herrire ITOITZ txalupi (Kazeru) ixe hillebete etxetik kanpun egon eta gero, 1.400 kg hegaluze ekarritxu neberan, 7 tiña handiko 4 ertañe ta txiki bat. Prezixo aldetik handixak 8,74 tik 7,99 junde, ertañe 4,93 tik 4,12 re eta txikixe 2,15 in. 6,30 eko medixi ata dau.

Beste alde batetik lonja barrixin nobedadi euki dou iñoix ez douena ezautu Ondarruko portun, Iparraldin erroldatako txalupi (BAIONAku) ikusi dou ATTALAYA BERRIA. 500 kaja antxoa (80 granoku) porturatutxu nahiz eta prezixuk eztotzan asko lagundu, 0,70 ingurun ordaindutzelako. Ia bidi ikasten daben eta hamendik gexaua ikusten douen.

GAZTETXIn 13+18. urteurrena

Aurtengo GAZTETXIn urteurreneko ospakizun egitaraun barri emoten jungo diz gitxike-gitxike. Momentuz lelengoko kontzertu GATZ+BRAULIO Maiatzak 22 xan!

Lokalan aforun kontrola erun ahal ixateko sarrerak ipiniko diz salgai. Egunak: Maiatzak 14 eta 16. Ordu 18:00-20:00. Prezixu: 3 eusko

Lotsagarrixe!

Eztakau beste berbaik. Komandantzixi zan lurzorun traspasun zain eidaz eta mamotreto hori laga dabe portu sarreran. Arrain lonja barrixe etxeko beharrezku de terreno hori eta zelan Españiko gobernun eskutan dan, Eusko Jaurlaritzako agintarixak zain daz eskumena berreskuratzeko. Eskerrak lau metro kuadrau dizen, bestelan… Negoziatzalle hauekin jai dakau INDEPENDENTZIXI lortzine. Hori bai, traspasu etxen dabenin saldukozku lorpen handi bat ixango balitxake lez ta gu ziur gaz debalde eztala ixango.

Hamen da 2021eko BERDELAn kosteri!

Atzo porturatu zan herrixan lelengoko sareko berdela (amokuk huts eiben). Portuko lonja barrixan irudixak diz azpixan ikusiko dozuenak ta esan birde, Getaxako txalopa batek ekarribala, Pedro Josek (483 kaja) ta 3 euroko promedixu eitzanela. Illuntzearte eon zin sartzen txalupak portun ta bertan ikusi genduzen ingurutako herrikuk (Getaxa, Hondarribi, Orixo Lekatxo, Ondarru ta Galleguk). Arratsaldi aurrea jun ahala, arrañan prezixu beheraka jun zan ta amaieran euro bat ordaintzen ben eroslik. Ia arrantza oparu juten gakuen gure arrantzaliai.

KALARE DEUNA kofraiko eraikuntziai agur!

Baetorrela idatzi gendun aurrera ta alla da egune, Kofraxe hasi dizelako botaten. Aspaldi ebizen barruko aldi husten eta gauzak errezteko mateixal arriskutsuk ataten ba on eraikiñe apurtzen hasi diz segurtasun neurri zorrotzak hartuaz, hamen irudixak.

Goiko argazkixan ikusten dan latxeik KALARE DEUNAko ikurre berreskuratu einde, euan lekutik kendu eta gorde einde, egunen baten toki egoki baten ipintxeko

Gaur arratsaldin eraikiñetik ata dan azkanengo altxorra, bertan euan lehoi ixan da, Txalopi hondure jun aurretik kapitainak urteten daben latxeik.

KALARE DEUNAko kofraxai agur esateko ordu allagako!

Diñue gure zaharrak gauza guztik daukela hasieri eta amatxueri ta halan hartu birdou gertaera hau. Gexa eztou ikusiko azpixan ikusiko dozuen lakoxe argazkirik, ez KALARE DEUNAko lonjaik, ez eta lehen zelan biharra etxen zan eraik. Guk ez dakau dudaik, beharrezku ikusten gendun leku egoki bat gure porture sartzen zin arrañak ondo tratateko, bai osasun araun barrun ta batxe be bihargiñak lan etxeko eran. KALARE DEUNAko kofraxe 1969 otsailin inaugura ben eta 2021 otsaileko edozein egunetan hasiko diz botaten, 52 urteko bixitxi euki dau eta tarte horretan millaka tona arrain saldu eta erosi diz bertan.

Urte bi pasatxo (obrak hasi zinetik) ta gero, atzo bertan arrantzalik eta eroslik hasi zin erabiltxen Lonja barriko eraikiñe. Ikusiko dozuen latxeik lehenguaz eztauke zer ikusirik, bañe denborak aldatzen duz eta portu be egokitzen jun birdela ereizten gasku (danon oneako). TURRUNErun nahixe da horrek lonjik sorte handixe eta bixitxa luzi eukitxi, itsosuk dauken aberastasune herrirako onuri ixango dalako.