Ondarruko PENTSIONISTAK ekiñin!

Han ikusi douz gaur be gure edadekuk euran (danon) eskubidik eskatzen pankarta atzin. Gaur 184 lagun egon diz Alamedan 20 minutu ingurun eta gelditzeko asmoik ez ei dauke esan dabe bertan. PENTSIONISTAK kobra daben (300 euro eskas) extrin ingurun berba eindabe, domekan Osakidetzako langillin eta lehen arreta zerbitzun alde mobilizaziñoitxan be lelengoko lerrun egon eizin ta datozen Lan erreformin kontrako mobilizaziñoitxan be kalea urtengo dabela be esan dabe. Astelehenin Alamedan eongo eidiz osteabe esanaz amatxu dabe gaurko ekimena.

ALAMEDAKO PENTSIONISTAK kalin gaur be!

Zapatuko manifin ostin gaur Alamedan batu diz osteabe herriko PENTSIONISTAK. Gaur 163 lagun ixan diz bertan egon dizenak pankarta atzin 20 minutuz , bittartin zapatun ein zin mobilizaziñoin inguruko baloraziñoi eindabe. Datorren astelehenin be han eongo dizela baieztatu dabe, JO ta KE LORTU ARTE! esanaz amatxu dabe gaurko enkarteladi.

OSASUNGINTZA PUBLIKU AURREA!

Gaur Osakidetzako anbulatoxu aurritan batu gaz OSASUN PUBLIKUn sinisten douen herrittarrak. Lehen arretan MURRIZKETAIK EZ! eta Kalitatezko OSASUN PUBLIKU! pankartin atzin eon gaz 165 lagun (tartin bertako bihargiñak)15 minutu ingurun Kamiñazpin dan anbulatoxo aurrin .

Urtarrillak 13 (eguena) konzentraziñoi Anbulatoxo aurrin, LEHEN ARRETARI BAI!

EAEko herri nausixenetako anbulatoxu guztixetan eingo diz elkarretaratzik eguen hontan ta Ondarrun be deialdixe ein dabe.

Bixi douen egoera pandemikuk asko okertu dau osasun arlu. Eztau balixo marmarka ibiltxi eta gero etxin geatzi mutu. Salatu bihir bada, SALATU! eta kalea urten. Len txaluk jo gentzan, on babesa emon bitzau.

Osakidetzako kolapsun aurrin, Kalitatezko zerbitzu pubikuai BAI! lelopin batuko gaz anbulatoxo aurrin ongoxe eguenin (U-13) eguerdiko ordu batetan. Osakidetzako langillin lan kargi eziñezku bihurtu de ta holaik ezin leike kalitatezko osasunik euki.

Urtarrillak 15 (zapatu) BORROKAK AURRERA DARRAI! manifestaziñoi

EUSKAL HERRIKO PENTSIODUNEN MUGIMENDUtik (ONDARRUn Alamedako PENTSIONISTAK) hau zabaltzeko eskatuzku:

 «2022ko urtarrilan 15in, zapatun, lau urte beteko diz Hego Euskal Herriko Pentsiodunen Mugimenduk mobilizaziñoik hasi genduzenetik. Egindako mobilizaziñoin ondorixoz aldarrikatutako eskakizun batzuk lortu diz, bañe ez guztik. Borroka luze horren 4. urteurrena gogoratzeko Zaldupetik 12:00xetan urtengo daben manifestaziñoi eingo dou; Lan Erreformin kontra eta aplikatu nahi doskun KPI mota barrixan aurkako aldarrikapenakin. Mobilizaziñoi horretan parte hartzea animaten zatxuau, bai pentsiodunak, baitxe be lan-aktibun zazenok».

*Gogoratu be bai, ongo astelehenetik aurrea (urtarrillak 10) hasiko dizela osteabe Alamedako Pentsionistan enkarteladak. Han ikusiko gaz!

Alamedako PENTSIONISTAK kalin gaur be!

Eurixe egon edo euzkixak urten han egoten diz Alamedako PENTSIONISTAK kalin. Egixe da egueldixe lagun euki ezkeo jenti gexa animaten dala Alameda, gaur bertan pasan astin aldin jente kopuru ixe bikoiztu eindela diñosku antolatzallik (gaur 182 lagun batu diz). 20 minutuko geldialdixan ondoren eta asteko barrixak azaldu eta gero datorren asteleheneako gelditxu diz JO TA KE LORTU ARTE! esanaz.