U-30 eko grebiaz bat!

Egun hauetan Ondarrutar askorek bihar etxen daben lantegi desberdiñetan batzarrak daz etxen U-30 eko grebin inguruatxik berba etxeko. Hasi gaz jasoten bozketan emaitzak ta azpixan agertzen dizen enpresak GREBA juti erabaki dabe: EIKA COOP, KAUTENIK S.L., ROAL S.L., UTE Bilketa Lea-Artibai mankomunidadeko zamar bilketakuk, Conservas ORTIZ, ZABALA mekaniko tallerra. Dato gexa jakin ahala jungo gaz altzaten. Onezkeo ikusiko zenduen latxeik herriko denda ta taberna askotan ipinitxuez kartelak deixaz bat etxen. Danon biharra da U-30 in ONDARRUko herrixe herri hille bihurtu birdou!

Hamen dakazue grebin ingurun eingo dan lanketi egun hauetan:

egitarau

 

Ondarruko PENTSIONISTAK borrokan gaur be!

Herriko kalitan tzir ibili diz gaur herriko pentsionistak (270 bat lagun) euran eskubidik aldarrikatzen. U-30 eko grebiaz bat eingo dabela argitu dabe, ta gaurko bihargiñak, bixarko pentsionistak ixango dizela ohiukatu dabe gaurko mobilizaziñoin, hori dala ta kalea urten beharra aldarrikatu dabe.

2020-01-27 pentsionistan manifako irudixe

U-30 eako grebi egosten

Gaur arratsaldeko 6 retan argazki jendetsu atateko deialdixe ein dabe herriko greba komitekuk. Kofrai zaharrin batuko gaz esandako ordun. Beste alde batetik herriko lantokixetan batzarrak daz etxen deialdixaz bat etxeko, argazkixan ikusten dan latxeik udaleko langillin batzarrana agertzen da, bañe ikastetxitan be etxeko diz eta ingurun dazen fabriketan be hortan dabiz. Animo ta Jo Ta Ke danon eskubide sozialan alde!

argazki jendetsu

udaleko langillik