JOSU ZABALA GABIOLA , lagun eta kidi junde gure artetik!

Belaunaldi borrokalai bateko gixona ixan da JOSU, sasoi gogorrak eta politxak alda batin bixitxi toka gakon, ta iñoiz ez zan atzin geatu. Antifrankismo sasoin beti esku botateko prest, Euskal Herriko nortasun berpizkundin buru belarri konprometiu zan, KRESALA kultur taldeko kide fiñe, ZUBI-ZAHAR herri ikastolin sorreran lan da lan, herriko EZKER ABERTZALEko komunidadeko partaide fiju (A.S.K.ko hasieretatik gaur egun arte), PLAZAGAÑEKO estrukturin sortzailli (berai toka gakon deliniante lanak etxi, soldadore lanak…), AMNISTIXIN aldeko mobilizaziñoin guztixetako partaidi, mendizali, lagunan lagune, langilli ta enpresa gixona batea… Danan gañetik ABERTZALI.

TURRUNEtik besarkada handi bat nahi dotsau bixaldu etxekuai momento gogor honetan. EZ ZATXUAU ERREZ AHAZTUKO LAGUN!

Agur, ROSA!

Golpe gogorra jaso dou gaur arratsaldin jakin douenin gure ROSA jundela gure artetik. Bagenkixen osasun aldetik makal ebillela, bañe ez gendun pentsako holako arin ixango zanik agurre. Askok Patxin andra lez ezautuko zenduen, beste batzuok Xabin ama latxeik ezautuko zenduen edo… gutzako ROSA zan, beran nortasunaz. Farmazexako mostrador atzin biharrin ezautu gendun hasieran, gero Institutuko garbitxasunaz arduratzen zan emakume langilli, Euskal Herrixak bixi ixan daben gatazkin sasoi gogorretan GURASOAK taldin jo ta su ibilli zan, gero Xabin jun beharrak eta ondorengoko atxilotualdixan ez zan kikildu eta egoeriai aurrea etxi toka gakon (ez dakiau nundik ataten ban inddarrak).

Raru eingoazku bera ez ikusti Alai tabernako terrazan lagunakin herriko gorabeherak alkarrei kontaten, edo hillin azkanengoko domekan PRESO ta IHESLAXAN aldeko diro laguntzak jasoten mahai baten ondun. Beraz bixitxako momentuk guaz gelditzen diz eta beheko argazkixak diz horren señale. Etxekuai muso handi bat eta besarkada estu. Gorputzez jun zaz bañe gure memoixan gelditxu zaz betirako, Matxe zatxuau ROSA!42 urte pasa diz Angel Etxaniz Olabarria faxistak erailbenetik.

42 urte beteten diz gaur (abuztuak 30) Angel Etxaniz TripleA ko paramilitar faxistak erail ebena.

Herrixan oso ezagune zan Angel, Frankismun kontrako militante abertzali zalako, Aurrera kirol elkartin oso inplikata eualako, kirolzali zalako…

Herri Batasunako militanti zan eta beran jardun politikuatxik hainbat mehatxu jaso ixan ban, atxiloketak eta torturak be jasan ban, bera erahil ben eta beran lantokixe zan 34klubai be behin baino gexauatan eraso eitzen. 1980ko abuztun 30 goxaldin enkaputxatako gixon bi sartu eta hamarnaka tiro bota dotsen Angelei eta bertako beste hiru biharginei. Angel momentun hil zan eta beste 3 lagun zauritxute erun eben ospitxalea, bat larri. Triple Ako txakur paramilitarrak euran gain hartu ben erailketa hau, <<por rojo y separatista>> hil ebela esan ben euran komunikaun.

Gaba guztin herriko kanpai eta turrune martxan egon zin eta hurrengo egunetan hainbat protesta burutu zin.

Justizixaik ez da egon sekule Angelentzat, beran hiltzailik estatu terrorismuk babestute inpunitate osuaz bixi ixangozin seguruena, horren adibide argiketa ofizialik ez zala ein sekule.

Angelen histoixi wikipediako lotura honetan da xehetasun gehixauaz azaldute.

https://eu.m.wikipedia.org/wiki/Angel_Etxaniz_Olabarria

Patxi Etxaburu Ajarrista jun gasku

Notizixa txar bateaz esnatu gaz gaur. Patxi Etxaburu Ajarrista hil gasku.

Azkanengoko urtitan Ondarroako Historia Zalin lehendakari latxeik ezautu ixan dou. Urtero argitaratzen zitxun beran artikuluk herriko urtekarixin.

Baine jente askok ez dakixena da Patxi autodidakti zala.

Bixitxa erdi pasa ban itsosun biharrin, eta libre eukitxen zitxun momentuk aprobetxaten zitxun liburuk, aldizkarixak eta periodikuk irakurteko. Gauza barrixak ikasteko jakin-min handixe eukan. Eta holantxenik jun zan beran buru euskeraz alfabetatzen, etxin ikasitxako hizkuntzi aberasten.

Herriko ondare materiala jasoten be ibili zan. Itsosuko tresnak batzen zitxun herrixan eta Bilboko itsas museure eruten zitxun. Argazki zaharrak batzen be ibiltxen zan, etxez etxe. Gaur egun herriko artxibun dazen argazki asko berak jasotakuk diz.

Politikan inplikata be egon zan. Adibidez, HBko herriko mahaixan egon zan urte askun.

Herrixak igarriko dau beran hutsuni.

Agur Patxi, eta eskerrik asko einddako bihar guztiatxik!

Irailak 17 (zapatu) SENEGALdarran jaxe!

Irailan 17 xan Senegaldar jaxe ospatuko da Ondarrun, Itsasaurren plazan. Etxe barrun, ezker eskuma bixi gaz, asko gaz alkarreaz biharra etxen douenok, tallerretan, portun, itsosun… ta hain urrin eta hain aparte sentiuten gaz alda batea. Gure lankidik, Moussa , Lamin, Abdoulaye, Idrissa, Mamadou, Ousmane … deitzen diz, eureak esaten dabe gu zurixak eigaz eta eurak morenuk eidiz, bañe danok izerdi bardiñe botaten dou. Zeatxik ez dakiau alkarren barri? Irailak 17 xan, euran janaxak ezautzeko aukeri eukikou, zelako musiki gustoku daben, eurakin egoteko eta egun ederra pasateko hitzordu ixango da. Hurreatu zeuek be jaire!

Geure artin bixi de, guazen alkar ezautzea!

EULOGIO ALKORTA BADIOLA be jun gazku!

Aurtengo Maiatzan amaieri eztou errez ahaztuko, atzo Donato agurtu gendun ta gaur EULOGIOi agur esan bitzau (90 urteaz). Monutarra ehuneko ehunin, gixon serixun arpexan atzin dana bixotza, kastaku esatetzau guk. Portun lanin ogibidez, beti esko bat botaten handik kanpun, Zubi-Zahar herri ikastolin sorkuntzan dana emoten, Kresala Kultur Elkartin zuzendaritzan, Antifrankista borrokalaxe (sarekada baten kuarteletik eta gero kartzelatik pasataku), Plazagañeko atun erretzaille ofiziala, Preso ta iheslaxan aldeko ekimen guztixetan kalik apurtzen, parrandetan be atzin ez zana geatzen… Suertez, zure bizipen zati handi bat guaz geatuko da, grabaziñoi bidez jasoteko aukeri euki gendulako. Gorantzixak emon zero zabalin topako dozun lagun guztiai! Agur EULOGIO, faltan botako zatxuau! Senidiai gure besarkadaik estuena!

DONATO LASARTE GARALDE junde gure artetik!

Toxutar peto petu zan DONATO, baikorra, berritsu, eintzalli, dana emoten bana. Lagun artin gustoa egoten zana, kantati gustoku bana, bazkaldute gero mus partidi jokatzeko beti prest, mendi eta perretxiko zali, maskulo hartzen artisti, solun famau…Saregilli lanbidez, zenbat txikot ibili douen berak ekarritxakuk … herrixan iseitxen zin eta dizen pankartak berai esker diz.

Preso ta iheslaxan aldeko MILITANTE sutsu, zenbat kartzelata jun etorri ein ete dau? Mugi zenbat bidar zeharkatu ete dau kotxi arrañez beteta iheslaxantzako? Astelehenetako preso ta iheslaxan aldeko konzentrako pankarta arduradune, baixakutakun hutsik ez bana etxen… Plazagañin be lelengoko lerrun, AURRERAko harmalletako sarik konpontzen be, hantxe, Udal hauteskunditan zerrendan juteko be prest. TURRUNE egunero jarraitzen bala esan ixazku baten baño gexauatan.

Guk lagun handi bat galdu dou, ezin sinistute gaz gehixa eztouela ikusiko. Besarkadi eta animuk bixaltzen dotzauz etxekuai TURRUNE etxen douenon partetik.

* Ekainak 1 (eguastena) Donatoi agur esangotzau tanatoxun goxeko 11:00 etatik eguerdiko 13:00tak bittartin

Agur LAGUN!

AITZOL ETXABURU ARTETXEn egune da gaur, ZOIXONAK LAGUN!

AITZOLek urtik etxetxu gaur (txoi txiki batek esazku 43 urte betetetxule). Zer dan gauzi, atzo TURRUNEko lagunan bixitxi euki ban eta opari lez, Antxoak pla-pla bazkaldute gero, Markiñako kokotik be jan eiban, hori bai bixitxako gai bakarra ONDARRU ixan zala be jakindou (burun ez ei dauke besteik). Guk hamendik muso handi bat eta belarriko tenkada handi bat bixaltzetzau. ALLAKO DA EGUNE! (Irlandarrak esaten daben latxeik). DANAK kalin ikusi arte JO TA KE!

Bixitxan eon zin lagunak mezu hau lagatzen espetxe kanpun.

KARMELE IBARLOZA LAKAk agur esazku!

Gaur junde gure artetik KARMELE BIZKAIA 91 urte eukazela, egun berezixin jun be eindde, Emakumin nazioarteko egunin. Gauza asko esango genduke beratxik, emakume konprometitu arlo askotan, Preso ta iheslaxan aldeko mobilizaziñoi guztixetan lelengoko lerrun bardin zan Frantzia aldeko kartzeletako martxetan edo Espainiakutan, herriko mobilizaziñoitxan, kultura arluko mugimendutan Kresalan, Artelanen, karrozak antolatzen… hezkuntza mundun, Zubi Zahar herri ikastolin sorreran, politika mallan, Ezker abertzaleko lan talditan lanin, herri mugimendutan, herri harresixin, gure esku dagon esko bat botaten….beti prest biharreako. Sasoi baten (edadekuk akordako diz) herriko argazki atatzalli, zemat argazki ata daben Karmelek, herriko gertaera guztixetan kamari soñin, ederra artxibu laga dau. Guk, beran onarpenaz ikusteko aukeri euki gendun eta kopixak ataten lagazkun. Ez zatxuau ahaztuko KARMELE! Urri ziñan, dana emoteko prest beti! Betirarte!