TRIPONTZIA saridunak!

GURE ESKUk zabaldutako Tripontzian sari nagusixe 21443 zenbakixan ‘Behe Nafarroa’ seriei tokatu gako; Galdakaon (Bizkaia) saldu de. Bigarren zenbaki saridune 14148 da, eta Arrasaten (Gipuzkoa)*saldu de.

Zoixonak irabazliai!

Tripontziaz, batzuk saridun eta danok irabazle!

ALAMEDAKO PENTSIONISTAK kalin gaur be!

Zapatuko manifin ostin gaur Alamedan batu diz osteabe herriko PENTSIONISTAK. Gaur 163 lagun ixan diz bertan egon dizenak pankarta atzin 20 minutuz , bittartin zapatun ein zin mobilizaziñoin inguruko baloraziñoi eindabe. Datorren astelehenin be han eongo dizela baieztatu dabe, JO ta KE LORTU ARTE! esanaz amatxu dabe gaurko enkarteladi.

2022ko MENDI ERRONKI!

Ondarruko Udalan kirol sailak, herritarrengan aire libreko kirola bultzateko helburuaz, duela urte batzuk egin latxeik, mendixan erronki ipiniko dau martxan. Zer ein birdan bertan parte hartzeko? Oso erreza da, Jun edonungo mendire eta ata argazkixe. Gero bixaldu komunikazioa@ondarroa.eus posta elektronikure eta listo. Hillero zozketa bat eingo dabe argazkiak bixaltzen dabenan artin! Gozatu mendixaz eta bide batez erun oparixe!

PENTSIONISTAK AURREA!

Gaur eguerdixan kalea urten dou, pentsiodunen mugimenduk deitxute, pentsio sistema propio baten defentsan. Mobilizaziñoi jendetsuk eindiz Hego Euskal Herriko hiriburutan eta herri handi desberdiñetan. Mezu argixak bixaldu douz: PENTSIO ERREFORMIA EZ! PENTSIO PUBLIKUK ETA DUINAK! eta 1080 EURO GITXIENEZ!

Hamen Ondarrun ein douen mobilizaziñoin irudixak. Antolatzallin arabera 375 lagunek hartu dou parte Zaldupetik Alameda ein douen ibilbidin.

Gaurko mobilizaziñoiaz ezta ixe amaitzen, bide bat eindou eta aurrea jarraitzeko indarra erakutsi dou. Astelehenin osteabe Alamedan batuko gaz eguerdiko 12 xetan, gaurko helburu bardiñaz. JO TA KE LORTU ARTE!

OSASUNGINTZA PUBLIKU AURREA!

Gaur Osakidetzako anbulatoxu aurritan batu gaz OSASUN PUBLIKUn sinisten douen herrittarrak. Lehen arretan MURRIZKETAIK EZ! eta Kalitatezko OSASUN PUBLIKU! pankartin atzin eon gaz 165 lagun (tartin bertako bihargiñak)15 minutu ingurun Kamiñazpin dan anbulatoxo aurrin .

Urtarrillak 13 (eguena) konzentraziñoi Anbulatoxo aurrin, LEHEN ARRETARI BAI!

EAEko herri nausixenetako anbulatoxu guztixetan eingo diz elkarretaratzik eguen hontan ta Ondarrun be deialdixe ein dabe.

Bixi douen egoera pandemikuk asko okertu dau osasun arlu. Eztau balixo marmarka ibiltxi eta gero etxin geatzi mutu. Salatu bihir bada, SALATU! eta kalea urten. Len txaluk jo gentzan, on babesa emon bitzau.

Osakidetzako kolapsun aurrin, Kalitatezko zerbitzu pubikuai BAI! lelopin batuko gaz anbulatoxo aurrin ongoxe eguenin (U-13) eguerdiko ordu batetan. Osakidetzako langillin lan kargi eziñezku bihurtu de ta holaik ezin leike kalitatezko osasunik euki.