Korreosko botu nahizu ein?

๐‡๐ข๐ฅ๐š๐ง ๐Ÿ๐Ÿ–๐ฑ๐š๐ง ๐ž๐ณ ๐ณ๐š๐ณ๐ž๐ฅ๐š ๐Ž๐ง๐๐š๐ซ๐ซ๐ฎ๐ง? ๐“๐š ๐ณ๐ž๐ซ๐ซ๐ž๐ง ๐ณ๐š๐ข๐ง ๐ณ๐š๐ณ ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ๐š ๐›๐ข๐๐ž๐ณ๐ค๐จ ๐›๐จ๐ณ๐ค๐š ๐ž๐ข๐ญ๐ญ๐ž๐ค๐จ ๐›๐š? ๐˜๐˜ข๐˜ถ๐˜น๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ข… ๐˜ช๐˜ข, ๐˜ป๐˜ช๐˜ณ๐˜ฌ๐˜ช๐˜ฏ! ๐˜Œ๐˜จ๐˜ถ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฏ (๐˜ฎ๐˜ข๐˜น๐˜ข๐˜ต๐˜ป๐˜ข๐˜ฌ 18) ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ข๐˜ช๐˜ต๐˜ป๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ฅ๐˜ข ๐˜ฆ๐˜ฑ๐˜ช ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ข!!! Hurreatu Bilgunea (Nasa kalea) eta lagundukotzue paperak etxen!