XE IBILALDIxan inguruko albistik

IBILALDIko egune hurreatzen dun negurrixan albistik gehitzen duz beronen ingurun. Udalak mezu hau zabaldu dau aparkalekun tokixan ingurun. Aparkaleku batzuk hustu behar dizenez, beste batzuk erabili ahalko diz. Azpixan dakazue nun eta noiztik ahalko dan aparka leku horretan.

Beste aldetik, sortedunak gaz bertsuk maite douenok, goi mallako bertsolaxak eukiko douzelako herrixan.