Otsailak 21, KARNABAL martitzena!

Herriko ikastetxik mozorrotute kalea urteteko egune bihurtu de egun hau, umikin batea gurasuk, noski. Aspaldi baten suerte txarra dan eukitxen egune dala esan birdou, eguraldixe dala ta, ia ongun hori aldatzen dan eta denpori geure alde dan. Azpixan ikusiko dozuen kartelin ikusiko dozuez egunin tzir egongo dizen ekitaldixak. Ia ondo pasten douen danok, mozorroz jantzirik.