Maiatzak 12 (eguena) batzarra KAMIÑAZPIn. Museo bat aire zabalean?

Udalak nazioarteko proiektu artistiko bateako proposamena jaso dau. LIAN muralgillik beran lana Ondarrun be zabaldu nahi dau ein eta horretako Kamiñazpiko etxin fatxadetan pentsa dau etxi. Proiektu aurrea erun ahal ixateko ezinbesteku de muralak etxeko etxebarruko jauin baimena. Honei buruzko azalpenak emoteko Kamiñazpiko etxitako jaue elkarte desbeberdiñai batzar batea deixe etxen dotze.

Nun? Kamiñazpi 31 eta 33 atarixan arteko plazoletan. Noiz? Maiatzak 12 xan (eguena). Ordu? gabeko 10 etatik 10:30 xeta

Gustako letzuke fatxadan holako irudirik eukitxi? Nahixa paetak billotxik ikusti?

*oharra: Batzarrak 30 minutuko iraupena eukiko dau, proiekziñoi txiki bat etxeko, illuntasune bihir dalako.