OSASUNGINTZA PUBLIKU AURREA!

Gaur Osakidetzako anbulatoxu aurritan batu gaz OSASUN PUBLIKUn sinisten douen herrittarrak. Lehen arretan MURRIZKETAIK EZ! eta Kalitatezko OSASUN PUBLIKU! pankartin atzin eon gaz 165 lagun (tartin bertako bihargiñak)15 minutu ingurun Kamiñazpin dan anbulatoxo aurrin .