Oporrak bakean kanpaini amatxute! 4 haur Saharar etorriko diz Ondarrure 2022ko udan!

Oporrak bakean, haur sahararrak harreran hartzeko programik amaieri emon dotsa familixa barrixak lortzeko kanpañiai. Yaalah elkarti, Ondarruko Udalaz batea ibili de familixak lotzen eta beharrezkuk dizen tramitik burutzen.

Kanpaña honen emaitze 4 familixa ondarrutarren prestutasune ixan da. Harrera familixa honek udako bi hilabete pasako dabe Saharar errefuxiatun kanpamentutatik etorritxako umiaz. Etxeko berotasune emotiaz gain, mediku azterketak, elikadura egokixe… eskeiniko dotse desertuko baldintza gogorrai aurre etxeko.

Elkartik positiboki balora dau familixa barrixan kopuru. Bi urteko etenaldixe kontun euki bir dala nabarmendu dabe eta datozen urtitan familixa gexa lotzeko ahaleginetan jarraituko dabela baieztatu dabe.

Hamen lagaten dou Yaalah elkartik argitaratu daben bideo hau. Bertan urte ezberdinetan harrera familixak ixan dizen kidik euran bixipenak kontaten dotxuez programa honen ingurun.

Hamen lagaten dou bebai Oporrak Bakean kanpaina honetan antolatutako informaziñoi guneko argazkixak.

Haur sahararrak udan hartzeko Oporrak Bakean programi martxan!

Pandimixi dala eta bi urteko etenaldixan ostin, martxan da OPORRAK BAKEAN egitasmu Euskal Herri mailan. Ekimen honei esker errefuxiatun kanpamentutan bixi dizen ume saharrarrak Euskal Herrixan uda hobe bat pasateko aukeri eukitxen dabe.

Ondarrun Yaalah elkartik koordinata eta Udalan laguntziaz familixa barrixak lotzeko kanpañi hasi dabe.

Informaziñoi errezteko ekimen bi antolatu dotxuez. Batetik, harrera familixak ixan dizenakin solasaldixe eta alamedan ipiniko daben informaziñoi guni.

Informaziñoi nahi ixan ezkeo elkartiaz harremanetan jarteko aukeri da eta eskuorri honetan agertzen diz datu guztik.

Saharar herrixan aldeko elikagai bilketi martxan

Aste honetan Yaalah elkartik, Ondarruko Udalan laguntziaz, urteroko Saharar herrixan aldeko Euskal karabanako janari bilketi antolatu dau.

Herriko ikastetxitan ipini dabe jateku batzeko kajak ikaslintzako eta gainontzeko herritxarrantzako Udaltzaingun bulegun. Janarixe lagateko azkanengoko egune Otsailan 11an.

Leku honekandik aparte, herriko denda ezberdinetan egongo diz bolondresak hilan 11an eta 12an. Esko bat botateko prest bazaz jarri harremanetan Yaalah elkarteko kidikin:

Yaalah elkarti 4×4 proiektutik bueltan

Domekan (Abendun 13) aia zin Euskal Herrire 4×4 proiektun parte hartu ben kidik. 40 ibilgailu, 50 lagun eta hainbat elkartek parte hartu dabe Euskal Saharar ordezkaritzik antolatutako proiektu honetan. Dohaitzan emondako, erositxako, lortutako… ibilgailuk mateixalez bete eta 3000 km ein dotxuez bidin Gasteizetik Tindufeko kanpamentuta.

Poriektu honek hainbat helburu eukazen, batetik, bi udatan pandemixin erruz etorri ezin ixan dizen haur eta familixai oinarrizko mateixalez beteta eruti eta dohaitzan lortutako ibilgailuk bertan lagaz, egunerokotasune errezti.

Bide luzi ein dabe Tindufea aiateko proiektu honetan parte hartu daben bolondresak. Abendun 2an urten ben Gasteizetik eta Jaenearte gelditxu baik einben lehenengoko 700 kilometruk. Jaenen gaba pasa eta Almeria abiatu zin hilan 3an urten ban bigarren taldiaz batzeko. Hurrengoko egunin Almeria ezautu eta gero, gabaz itsasontziratu eta Ghazauet (Aljeria) hirixan esnatu zin bigarren etapiai jarraipena emoteko. Aljeriako lurretan sartute eta armadik lagundute, Mechria, Bechar… hirixak zearkatu ben Tindufea aia arte.

Behin kanpamentu sahararreta aiata, furgonetetako mateixala banatzen ibili zin buru-belarri. Hurria, Lamat, Ahmed Baba, Fardy, Ziyad… ixan zin banaketa horretako haur batzuk. Umikandik aparte, eskola eta udaletxin be ein ben banaketi eta 2018an Bir Ganduz kanpamentun hasitxako emakumin burujabetzako etxiai be jarraipena ein dotsen.

Yaalah elkarteko kidik argi laga nahi ixan dabe ekimen honek itxura humanitaxu euki arren ehuneko ehun politikuk dizela. Guk hamendik elkartasun sare hau mantentzi eta herri sahararran albun gazela sentiaraztik burrukan segi etxeko inddarra eta kemena emoten dotse sahararrai.

Hamen lagaten dou Yaalah tik bixaldu doskuezen argazki gexa:

Gaur ondarrun (Abenduak 14) gai honei lotutako ekimena euki dou. Abba El-Haissan, Giza eskubidin saharar batzorde nazionaleko lehendakarixe etorri de Limam Mohamed euskal Saharar ordezkarixaz batea Mendebaldeko Saharan emoten dizen giza eskubidin urraketai buruz berba etxea. Udalak eta Euskal Fondoak antolatutako ekimen honetan, Yaalah elkarteko kidik be parte hartu dabe.

Saharar errefuxiatun kanpamentuta bidin duz Yaalah-ko kidik ibilgailutan

Gaur urten dau Gasteiztik 4X4 elkartasun proiektuk Tindufeko saharar errefuxiatun kanpamentuk helburu hartute. Gasteiztik Jaenea, Jaenetik Almeria, Almeriatik Argeliko porture, Argelin sartute, desertu amaigabi jarraitxuz, Tindufea aia arte. 3000 kilometro inguru eingo dotxuez guztire Euskal Herriko hainbat boluntaxok, tartin Ondarruko Yaalah elkarteko hiru kide.

Goxin agerraldixe ein dabe gaur urtengo daben kidik, bixar (baixaku) beste talde batek urtengo dau. Guztire 42 ibilgailu 50 gidariaz.

Hainbat elkarte, udal, instituziñoi… egon diz inplikata proiektu honetan ixezko udazkenetik ta covid-19 xan erruz ezin ixan zan burutu. Ibilgailu batzuk elkartik erosi dotxuez, udaletxitako ibilgailu zaharrak be baduz tartin, ertzainan paisanozko (sekretak) hainbat kotxe, anbulantzixi… Ibilgailu guztik mateixalaz gorarte beteta.

Proiektu hau Oporrak Bakean eta Euskal Saharar ordezkaritzin artin antolatu dabe eta hainbat helburu beteteko asmu dakar egitasmo honek:

  • Bi udatan Oporrak Bakean programin barrun etorri ezin ixan dizen haur sahararrai oinarrizko mateixala bixaltzi (Neguko erropak, eskola mateixala, sendagaxak…)
  • Bidaiatzeko ibiliko dizen ibilgailuk bertan lagati errefuxiatun eguneroko jardune errezteko asmuaz.
  • Saharar herrixak bixi daben egoera berezi eta gogorrin euran albun gazela erakusti eta babesa emoti.

Ondarruko Yaalah elkartik furgoneta bat erosi ban ixezko udazkenin, mateixal bilketi be ein ban herritxarran erantzun paregabi jasota, zozketak… ta Covid an eraginez bertan bera laga zan ixez burutzeku zan proiektu. Baine aurten gogotsu eta ilusiñoiaz ekin dotse abentura erraldoi honei Yaalahko kidik. Proiektuk markatako helburun barrun, Yaalahkuk ondala uda batzuk Ondarrun euki genduzen: Lamat, Mohamed, Ziyad, Baba, Hurria, Fardi… haurrai erungo dotse ixez ondarrun batutako mateixala.

Proiektuk aurrea jarraitxu ahala jungo diz informaziñoi eta argazkixak bixaltzen. Bitxartin hamen lagaten dotsuau gaurko egunak laga dotsen irudixak.

Yaalah elkarteko mateixala eskatzeko aukeri zabaldu dabe

Herriko saharar herrixan aldeko elkartik mateixal sorta ederra dauke eskoartin. Kalin gazte eta ez hain gazte askoren artin ikusi geinkez euran logodun jertsak, telazko boltsak, kamisetak…

Gabonak be hurreatzen datozela, opari ezin originalaua etxeko aukera ederra emoten dau Yaalah elkartik. Oparixe etxiandik aparte, elkartasun proiektutan lagunduko dozu.

Eskarixak AZARUN 20 baino lehen ein bir diz lotura honetako formulaxu beteta. Bertan agertzen diz bete beharreko datuk eta jasotiai buruzko informaziñoi.

Hauxe da saritan zabaldu daben mezu:


YAALAH ELKARTIN SUDADERAK, KAMISETAK eta BOLTSAK ESKATZEKO AUKERI!
Herritxar askorek galdetuzkule ikusitxe jertsak eskatzeko aukera barri bat egongo da, batxe kamisetak, boltsak eta kalendaxuk eskatzeko be. 🗓 ⚠AZAROAK 20 ESKARIXAK ETXEKO AZKANENGOKO EGUNE.

📝 Jertsak edo kamisetak formulaxo hau beteta eskatu bihir diz: https://labur.eus/YAALAHSUD6

Bertan agertuko gatzue eskarixe etxeko bete beharreko guzti. Behin eskarixe eindde korreoz abisako dotsuau noix eta nun jaso bihir dizen sudaderak.
Eskerrik asko!

Yaalah elkartea 🇪🇭✌🏽🐪