EULOGIO ALKORTA BADIOLA be jun gazku!

Aurtengo Maiatzan amaieri eztou errez ahaztuko, atzo Donato agurtu gendun ta gaur EULOGIOi agur esan bitzau (90 urteaz). Monutarra ehuneko ehunin, gixon serixun arpexan atzin dana bixotza, kastaku esatetzau guk. Portun lanin ogibidez, beti esko bat botaten handik kanpun, Zubi-Zahar herri ikastolin sorkuntzan dana emoten, Kresala Kultur Elkartin zuzendaritzan, Antifrankista borrokalaxe (sarekada baten kuarteletik eta gero kartzelatik pasataku), Plazagañeko atun erretzaille ofiziala, Preso ta iheslaxan aldeko ekimen guztixetan kalik apurtzen, parrandetan be atzin ez zana geatzen… Suertez, zure bizipen zati handi bat guaz geatuko da, grabaziñoi bidez jasoteko aukeri euki gendulako. Gorantzixak emon zero zabalin topako dozun lagun guztiai! Agur EULOGIO, faltan botako zatxuau! Senidiai gure besarkadaik estuena!