ABERRI EGUNE ospatu dou!

Ondarrun ABERRI EGUNE beti ixan da egun berezixe, herriko balkoiai beatzi baño ez da. Gaur herriko ta inguruko jantokixak gañezka egon diz egun hau zelebratu nahixan. Ospatu eta aldarrikatu etxen dou, HERRI ASKE BAT nahi douela ixan.

IRUÑAn be Ondarrutar asko egon gaz gaur ABERRI EGUNE ospatzen. Batzuk lendik ebizen ingurutan atseden egunak hartute, beste batzuk gaur bertan autobusez edo kotxez jun dizenak, herriko gaztik be Elizondo aldetik hurreatu diz berta mendi martxi ospatute gero.