PRESO POLITIKUAI ELKARTASUNE!. Gaur illuntzin Itsaaurrin konzentri!

Errez esaten da, 75 egun darue EUSKAL PRESO POLITIKUK etxekukin egon baik. Gu hillebetin gitxi gorabehera konfinata egon gaz eta paretin gorutz altzateko klasin amatxurou. On jarri euran tokixan.

Hori salatzeko eta eurai elkartasune emoteko gaur illuntzin batuko gaz Itsasaurrin arratsaldeko 7:30 tan. Maskarilli arpexin eta banderoli eskutan bi metroko tartiaz batuko gaz. Etorri zeube.