TXIRRIMORRASKIk 31 urte handi, ZOIXONAK!

Hauxe bixalduzku Aisialdi taldetik:

Gure Txirrimorraskik 31 urte handi monitorik (e) ta umik batea beti jolasak eta irteerak broma handi pila bat ZOIXONAK TXIRRIMORRASKI!!!

ZOIXONAAAAAK 1989 tik gaur egune arte TXIRRIMORRASKIn parte ixan zazen DANOI!!! Eta zeatxik ez, ixango zazenai be bai!!!

Eskerrik asko antolatu douen ekintzan parte hartu zuen danoi!! IRUDIMENEZ, MATXASUNEZ eta ANIMOZ betetako 69 bideo original eta dibertigarri jaso douz. Eskerrik asko BERRITXU, AIZARNAZABAL, BARTZELONA, SEVILLA, GRANADA eta AUSTRALItxik be bideu bixalduzuenoi, MUSO ERRALDOI BANA! Desiaten ga ekintzak eta irteerak antolatzen hasi eta Zeuekin eoteko, Zeuen falti akau!!! Bitxartin neurrixak hartu eta Zainddu!!

RRASKI, RRASKI, RRASKI, TXIRRIMORRASKI!