Jaurlaritzik autonomuntzako dirulaguntzak ata dotsuz gaur!

Herritxar baten e-maile jaso dou Otzaran, Jaurlaritzik autonomuntzako ata daben diru-laguntzan harire minddute. Ez da gitxiaurako! Lotsagarrixe beste behin be Jaurlaritzin kudeaketi.

Ikusitxe gaixak dauken larritxasune, lelengotik altzati pentsa dou, zera diño:

Gaur Jaurlaritzik autonomuntzako diru laguntzak ata dotxuz.
Geure kabuz negozixuk iñok baño ariñaua itxi genduzen.
Hillabete pasa da eta diru laguntzak eskatzeko aukeri eukiko dou.
170.000 autonomo gaz gitxi gorabehera. Eta danontzako 3 milloi €ko fondu.
3.000.000 / 170.000 = 17,64€
Benetan?
3.000€ko kopuru ixangora laguntza altuena.
3.000.000 / 3.000 = 1.000
1.000 lagunek lortuko dabe? Zeintzuk?
Ata daben dekretun arabera, ariñen eskatzen dabenak! Benetan?
Gazen egoeran apurrak duz banatzea eta gañetik alkarren kontra ibili bigaz?
Ia zeñek lortu?
Ezta eskubideik! Serixotasun bixkat eta propaganda gitxia!

Aurrea herriko dendari, tabernari, autonomuk! Gu, zeuekin gaz!