13. egunan erronki Turrunin. Ezautzen dozuz azpixan agertzen dizenak?

Gaur beste 12 argazki ipiniko douz gai desberdiñak hartute. Hasteko Plazagañeko jantokixan atatakuk ixango diz.

  1. Zeintzuk diz mahai ingurun dazen lagun bixak?

2. Eta hiru hauek?

3. Plazagañeko bihargiñak be euran txokotxu dauke gure argazkixan artin. Zeintzuk ete diz lan eta lan dabizenak?

4. Eta asko faltan botaten douen lagun bi hauek?

5. Gai honeaz amaitzek, Zeintzuk diz titiritero honek?

Gaxe aldatute, on azpixan agertuko dizen argazkixak kartzela barrutan eta ihesin atatakuk diz. Zeintzuk eta ze kartzeletan atatakuk diz?

6. Zeindde eta ze kartzelaku de beheko argazkixe?

7. Zeintzuk diz azpikuk eta nun atata da argazkixe?

8. Eta zeindde hau eta nun atataku de ?

9. Eta hiru hauek zeintzuk diz eta nun atataku de?

10. Beste hau on dala gitxiku re. Zein eta nun atataku de?

11. Hau erbestin atataku de. Hamengo galderi re, zeintzuk diz?

12. Argazki hau solteku de. Akordaten zaze SASOIREaz? Zeintzuk diz mahai bueltan dazenak?