Ondarruko GAZTETXEko kontzertun (1992-1994) erakusketi udal erakusketa aretun

MARABILLI festibalan barrun eindako ekimena da hau, atzo bertan jun giñan erakusketi ikustea ta ahue zabalik geatu giñan einddako lanaz. Bagenkixen JOSU ODRIOZOLAn argazki zaletasunaz bañe ein daben lana txapela kentzeku de. Geure gazte sasoik gogoratuzkun, GAZTETXE zaharreko bixipenak, ta argazki sorta eder hori ikusiaz gaztetu be ein giñan. Benetan merezi dau erakusketa hurreatzi.

erakus5

erakus 1

erakus 7

erakus6

erakus10

erakus4

erakus8

erakus15

erakus2

erakus9

Gogoratu erakusketin ordutegixaz:

erakus14